ในปัจจุบัน เทคโนโลยีของโลกอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าไปมาก  สิ่งหนึ่งที่เจ้าของเว็บไซต์หรือท่านที่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ทุกท่านต้องติดตามอยู่ตลอดเวลา คือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านได้ เมื่อโลกเปลี่ยนทำให้การทำธุรกิจต้องเปลี่ยนตาม ไม่ว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านกำลังทำธุรกิจอยู่  หรือมีผลกระทบต่อการเข้ามาของคู่แข่งขันก็ตาม

ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ คือ Social Network

ถ้าแปลคำว่า Social Network หรือสังคมออนไลน์อย่างง่าย ก็คือ การที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีการเข้ามาสร้างโลกส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ตและมีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ก็จะกลายเป็น Social Netword ในที่สุด  ในปัจจุบัน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน นอกจากจะเป็นผู้เข้าไปรับข้อมูลอย่างเดียว  แต่ทุกวันนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นผู้เข้าไปสร้างข้อมูลด้วย  และข้อมูลที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปสร้าง  เช่น ก่อนหน้านี้ไม่นานมีเว็บไซต์ชนิด “Blog” เป็นเครื่องมือชิ้นแรกๆที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปสร้างข้อมูลส่วนตัว  เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าบริการที่เคยใช้มา  หรือการบันทึกเหตุการณ์ประจำวันเป็น Diary  เข้าไปใน Blog เป็นต้น

ธุรกิจควรให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  เพราะเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งก็คือลูกค้า เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์  หากเราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นด้วยการสร้าง Blog เหมือนกับที่ลูกค้าของเราสร้าง  จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการของเราผ่าน Blog   ซึ่ง Blog ไม่ใช่เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นทางการมากนักสำหรับธุรกิจ เช่น เมื่อธุรกิจมีฐานลูกค้า  อาจจะนำลูกค้ามาสัมภาษณ์หรือบรรยายว่าลูกค้าของเรามีใครบ้างที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง  ซึ่งจุดประสงค์นอกเหนือจากการนำเสนอประสบการณ์ผู้ใช้สินค้าหรือบริการแก่ผู้เข้าชมแล้ว ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการผ่าน Blog เป็นต้น

ต่อจากยุคของ Blog เข้ามาสู่ปัจจุบัน จะมีเว็บไซต์ที่เป็น Social Network สร้างสังคมออนไลน์รุ่นใหม่ๆ ที่มีชื่อเสียงขึ้นมา เช่น Facebook , Twitter, Hi5 และอื่นๆอีกมากมาย  สังคมออนไลน์แต่ละสังคมย่อมต้องมีวัตถุประสงค์และจุดเด่นที่แตกต่างกัน  แต่วัตถุประสงค์หลักที่เหมือนกันคือ การที่ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาสร้างโลกของตัวเองบนโลกออนไลน์ ทำให้ตัวตนของตนเองนั้นเชื่อมต่อกับเพื่อนเป็นกลุ่มก้อน แนวโน้มผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง

การที่ธุรกิจมองเห็นการเปลี่ยนแปลงบนสังคมออนไลน์และปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้  จะทำให้ธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น  ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และสามารถส่งข้อมูลได้กว้างขวางแบบไร้พรมแดนอีกด้วย