รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศให้นักเรียนประถมเรียน ออกนโยบายเริ่มใช้วิชา Coding เรียนเขียนโปรแกรมจัดเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ในปี 2020 พร้อมพาประเทศก้าวเป็นผู้นำในยุค Digital Transformation อย่างแท้จริง แข่งขันกับเกาหลีใต้และจีน ที่มาแรงด้านเทคโนโลยี และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเป็นการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่เข้าใจง่าย เขียนง่าย และสนุกเหมาะสำหรับเด็กและผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เช่น การวาดรูปทรงต่างๆ จากการป้อนคำสั่ง เป็นต้น พร้อมผลักดัน นักเรียนที่มีทักษะเขียนโปรแกรม เข้าตลาดแรงงาน รองรับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศ ให้เป็นผู้นำแห่งยุค Digital Transformation

ข้อมูลจาก NIKKEI ASIAN REVIEW