อบต.บ้านเป้าลำปาง

4:34 pm วันจันทร์, ตุลาคม 7th, 2019

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จังหวัดลำปาง แสดงผลงานต่างๆภายในองค์กร เว็บไซต์สามารถอัพเดท และ เพิ่มไฟล์ข้อมูลผ่านบนเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วต่อการแก้ไข แสดงผลส่วนงานราชการต่างๆ

อ่านต่อ

อบต.นาสัก

8:40 pm วันอาทิตย์, ตุลาคม 1st, 2017

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง : ระบบเว็บไซต์ PHP พร้อมระบบจัดการเอกสารในแต่ล่ะหน่วยงานขององค์กร

อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาสตรีภาคเหนือ

10:09 am วันศุกร์, เมษายน 7th, 2017

ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เว็บไซต์แสดงข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ระบบการติดต่อการร้องทุกข์เข้าสู่ระบบอีเมล์ และระบบจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์และ ระบบประกาศข่าวสาร แสดงกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

อ่านต่อ

โรงพยาบาลบ้านแพง

9:56 pm วันเสาร์, มีนาคม 25th, 2017

โรงพยาบาลบ้านแพง เว็บไซต์แสดงข้อมูลแผนกต่างๆ ข่าวสาร ข้อมูลบุคลากรต่างๆ พร้อมระบบจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ด้วย PHP

อ่านต่อ