บริการ รับทำเว็บไซต์ ลำปาง และทั่วประเทศ

L A M P A N G W E B . C O M

ONE PAGE WEBDESIGN

เว็บไซต์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการมีเว็บไซต์ขนาดเล็ก

เริ่มต้นที่ 4,900 บาท

สอบถามรายละเอียด

TRAVEL PACKAGE

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม บริการรถเช่า บริษัททัวร์

เริ่มต้นที่ 14,000 บาท

สอบถามรายละเอียด

E-COMMERCE MINI PACKAGE

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

เริ่มต้นที่ 9,900 บาท

สอบถามรายละเอียด

BUSINESS PACKAGE

เว็บไซต์ขนาดกลาง เหมาะสำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือ

เริ่มต้นที่ 8,900 บาท

สอบถามรายละเอียด

GOVERNMENT PACKAGE

เว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการ องค์การบริษัทส่วนตำบล เว็บไซต์เทศบาล

เริ่มต้นที่ 16,000 บาท

สอบถามรายละเอียด

E-COMMERCE FULL PACKAGE

เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

สอบถามรายละเอียด