บริการ รับทำเว็บไซต์ ลำปาง และทั่วประเทศ

L A M P A N G W E B . C O M

แพ็คเกจที่ 1

7,500 บาท


เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบหลังบ้าน เริ่มต้น 1-3 หน้ามาตรฐาน ค่าบริการ รวมหมดแล้ว


ฟรี โดเมนเนม .com, .net, .org 1 ปี ( ปีถัดไปต่ออายุ 450 บาท/ปี )
ฟรี พื้นที่ 5 gb + ดูแลเว็บ 1 ปี ( ปีถัดไป 2,000 บาท ต่อหนึ่งรอบปี )
**ไม่รวม อัพเดท, อัพเกรด, Google SEO
ฟรี SSL (HTTPS) ตลอดอายุการใช้งาน
เพิ่มภาษา 2,500 บาท ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
เพิ่ม แก้ไข หน้าเว็บ 600 บาท ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง ประมาณ 1 หน้าจอคอมพิวเตอร์

เหมาะสำหรับ : ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบรองรับมือถือ ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง


แพ็คเกจที่ 2

18,000 บาท


เว็บรองรับมือถือ มีระบบหลังบ้าน เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐาน ค่าบริการ รวมหมดแล้ว


ฟรี โดเมนเนม .com, .net, .org 1 ปี ( ปีถัดไปต่ออายุ 450 บาท/ปี )
ฟรี พื้นที่ 10 gb / ดูแลเว็บ 1 ปี / Google SEO 12 ครั้ง ต่อ 1 รอบปี ( ปีถัดไป 8,000 บาท ต่อหนึ่งรอบปี )
**ไม่รวม อัพเดท, อัพเกรด, Google SEO
ฟรี SSL (HTTPS) ตลอดอายุการใช้งาน
เพิ่มภาษา 3,500 บาท ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
เพิ่ม แก้ไข หน้าเว็บ 1,000 บาท ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง ประมาณ 1 หน้าจอคอมพิวเตอร์

เหมาะสำหรับ : ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบรองรับมือถือ ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ในอัตราความถี่ 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี


แพ็คเกจที่ 3

ราคาตามประเมิน


เว็บรองรับมือถือ มีระบบหลังบ้าน เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐานหรือมากกว่านั้น ค่าบริการ รวมหมดแล้ว


ฟรี โดเมนเนม .com, .net, .org 1 ปี ( ปีถัดไปต่ออายุ 450 บาท/ปี )
ฟรี พื้นที่ 10 gb / ดูแลเว็บ 1 ปี / Google SEO ตามประเมิน ครั้ง ต่อ 1 รอบปี ( ปีถัดไป ตามประเมิน บาท ต่อหนึ่งรอบปี )
**ไม่รวม อัพเดท, อัพเกรด, Google SEO
ฟรี SSL (HTTPS) ตลอดอายุการใช้งาน
เพิ่มภาษา ตามประเมิน บาท ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
เพิ่ม แก้ไข หน้าเว็บ ตามประเมิน บาท ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง ประมาณ 1 หน้าจอคอมพิวเตอร์

เหมาะสำหรับ : ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบรองรับมือถือ ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ในอัตราความถี่ ตามประเมิน ครั้งต่อหนึ่งรอบปี

# รายละเอียดการรองรับการใช้งานภาครวม
รองรับการใช้งานบนบราวเซอร์
รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ (Responsive Web Design)

Responsive Web Design เป็นการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์
ให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น

Scroll Up