จดทะเบียนโดเมนเนม

L A M P A N G W E B . C O M

Domain Registration (บริการจดโดเมนเนม)

บริการจดโดเมน โดยลูกค้าเป็นเจ้าของโดเมน 100% และสามารถเข้าไปจัดการโดเมนได้โดยตรงผ่าน Domain Control Panel
ซึ่งเราเป็นตัวแทนจดโดเมนกับ ResellerClub
ดังนั้นลูกค้าสามาถ จัดการโดเมน ย้ายโดเมน แก้ไขข้อมูลผู้ถือครองโดเมนได้ด้วยตนเอง

โดเมนเนม (โดเมนภาษาอังกฤษ) จดใหม่/ปี ต่ออายุ/ปี ย้ายเข้า/ปี
.com 450 บาท 450 บาท 450 บาท
.net 480 บาท 480 บาท 480 บาท
.org 480 บาท 480 บาท 480 บาท
.info 480 บาท 480 บาท 480 บาท
โดเมนเนมประเทศไทย จดใหม่/ปี ต่ออายุ/ปี ย้ายเข้า/ปี
.in.th 499 บาท 499 บาท 499 บาท
.co.th 1,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท
.ac.th 1,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท
.go.th 1,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท
.or.th 1,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท
.mi.th 1,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท
.net.th 1,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท

โดเมนเนมประเทศไทย จดตามเงื่อนไข และใช้เอกสารประกอบ * เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้