Cloud Hosting

L A M P A N G W E B . C O M

Plan A  ( 1,200 บาท/ปี )

เฉลี่ยนเดือนล่ะ 100 บาท/เดือน

 • 2 โดเมนเนม
 • พื้นที่เว็บไซต์และพื้นที่อีเมล์รวม 5GB(SSD)
 • ไม่จำกัด Sub Domain
 • 200 Email Accounts
 • 20 บัญชีผู้ใช้ FTP
 • ไม่จำกัด ฐานข้อมูล(MySQL)
 • 20GB Bandwidth
 • ฟรี! SSL (https://)

ดูรายละเอียด

Plan B  ( 2,000 บาท/ปี )

เฉลี่ยนเดือนล่ะ 100 บาท/เดือน

 • 5 โดเมนเนม
 • พื้นที่เว็บไซต์และพื้นที่อีเมล์รวม 10GB(SSD)
 • ไม่จำกัด Sub Domain
 • ไม่จำกัด Email Accounts
 • ไม่จำกัด บัญชีผู้ใช้ FTP
 • ไม่จำกัด ฐานข้อมูล(MySQL)
 • 50GB Bandwidth
 • ฟรี! SSL (https://)

ดูรายละเอียด

Scroll Up