Cloud Hosting

L A M P A N G W E B . C O M

Plan A  ( 1,500 บาท/ปี )

เฉลี่ยนเดือนล่ะ 125 บาท/เดือน

 • รองรับ 2 โดเมนเนม
 • พื้นที่เว็บไซต์และพื้นที่อีเมล์รวม 5GB (SSD)
 • ไม่จำกัด Sub Domain
 • ไม่จำกัด Email Accounts
 • ไม่จำกัด บัญชีผู้ใช้ FTP
 • ไม่จำกัด ฐานข้อมูล(MySQL)
 • ไม่จำกัด Bandwidth
 • ฟรี! SSL (https://)

ดูรายละเอียด

Plan B  ( 2,000 บาท/ปี )

เฉลี่ยนเดือนล่ะ 167 บาท/เดือน

 • รองรับ 5 โดเมนเนม
 • พื้นที่เว็บไซต์และพื้นที่อีเมล์รวม 10GB (SSD)
 • ไม่จำกัด Sub Domain
 • ไม่จำกัด Email Accounts
 • ไม่จำกัด บัญชีผู้ใช้ FTP
 • ไม่จำกัด ฐานข้อมูล(MySQL)
 • ไม่จำกัด Bandwidth
 • ฟรี! SSL (https://)

ดูรายละเอียด