สาระความรู้

เรื่องเว็บไซต์ให้ลำปางเว็บดูแล ที่เดียวจบ!

ซื้อของออนไลน์ ได้ของชำรุด หรือไม่ได้ของ ทำอย่างไรดี

  • โพสต์วันที่: 28th เมษายน 2018

ผู้ที่ชอบ Shopping ด้วยวิธี ซื้อของออนไลน์ หากพบว่าสั่งซื้อแล้วกลับไม่ได้สินค้านั้น หรือไม่ได้สินค้าเลย หรือ ได้แล้วแต่สิินค้าชำรุุด จำทำอย่างไรดี ทาง สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDTA ได้เผยวิธีการร้องเรียน กรณีซื้อของออนไลน์ แล้วกลับได้สินค้ามีปัญหา หรือไม่ได้สินค้า ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

หากคุณ ซื้อของออนไลน์ และได้รับสินค้าทางไปรษณีย์ เปิดออกมากลับพบว่าสินค้าชำรุด หรือไม่ตรงคำโฆษณา ให้ทำการถ่ายรูปสินค้าที่เราได้รับไว้เป็นหลักฐาน (ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าชำรุด หรือสินค้าที่ไม่ตรงกับคำโฆษณา) จากนั้น ต้องติดต่อไปยังผู้ขาย เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของสินค้าและสอบถามถึงวิธีการเยียวยาความเสียหาย

– ถ้าเป็นการซื้อผ่านเว็บไซต์ก็จะมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับผิดชอบของเว็บไซต์
กำหนดไว้แล้ว สามารถติดต่อไปยังคอลเซ็นเตอร์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

– ถ้าเป็นการซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ต้องติดต่อ ไปยังพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นก่อน

หากตกลงกับผู้ขายหรือร้านค้าไม่ได้ ให้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อขอ
คำแนะนำและความช่วยเหลือต่อไป โดยการร้องเรียนต้องรวบรวมหลักฐานดังนี้คือ

– ใบสั่งซื้อสินค้าหรือคำสั่งซื้อสินค้า

– ข้อความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย

– ข้อมูลร้านค้า

– หลักฐานการชำระเงิน

– ถ่ายรูปสินค้าและเก็บสินค้าไว้เป็นหลักฐาน

– นำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน

– และส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน แต่ละหน่วย ตามประเด็นที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ

1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC โดย ETDA
ให้คำแนะนำ คำปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ ออนไลน์ เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือในการรับ-ส่ง การแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และ ประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ครอบคลุม 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึง การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อได้ที่สายด่วนหมายเลข 1212
อีเมล : 1212@mdes.go.th

2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือมีอันตรายต่อผู้บริโภค ตลอดจนการโฆษณา
ส่งเสริมการขายทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด

ติดต่อได้ที่สายด่วน 1556
อีเมล: complain@fda.moph.go.th

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเน้นการคุ้มครองให้ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเกินจริง ต้องติดฉลากสินค้าอันตรายและสัญญา ที่ทำกับผู้บริโภคที่ไม่เป็นธรรม และอยู่ในอำนาจที่ สคบ. เข้าไปดูแลได้

ติดต่อได้ที่สายด่วน 1166
อีเมล : consumer@ocpb.go.th

4. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ในการซื้อ หรือขายสินค้าอุปโภคให้เกิดความเป็นธรรม การกำหนดราคาสินค้า และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคา ปริมาณสินค้า และความไม่เป็นธรรมทางการค้า

ติดต่อได้ที่สายด่วน 1569
อีเมล: 1569@dit.go.th

5. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านปัญหาสินค้าและบริการทั่วไปที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ การแก้ปัญหากับคู่กรณี และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแก้ปัญหา รวมทั้งให้การช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ติดต่อโทร. 02 248 3734-7
อีเมล: complaint@consumerthai.org

ข้อมูลจาก”Checklist รู้ทันซื้อขายออนไลน์” โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บทความ สาระความรู้ด้านไอที etda shopping กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช๊อปปิ้ง ซื้อของออนไลน์ มพบ. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สคบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  • ป้ายกำกับ

    10 คำแนะนำ 2020 coding digital transformation etda how-to japan shopping Social Network thaicert กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขั้นตอน ความรู้การดูแลเว็บไซต์ จำหน่ายชีวมวล ชีวมวล ช๊อปปิ้ง ซื้อของออนไลน์ ญี่ปุ่น ดูแลเว็บไซต์ ทำเว็บภาคเหนือ ทำเว็บ ลำปาง ทำเว็บไซต์ ทำไมต้องดูแลเว็บไซต์ ประหยัดพลังงานชิลเลอร์ ภัยคุกคามทาง email ภัยคุกคามทางอีเมล มพบ. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รัฐบาลญี่ปุ่น รับดูแลเว็บไซต์ ลำปาง รับทำเว็บไซต์ ลำปาง วิธีการ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย สคบ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สร้างธุรกิจให้ดัง สร้างธุรกิจให้ดังและโดนด้วย Social Network สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ออซซอน เทคโนโลยี่ จำกัด อัพเดทเว็บไซต์ เขียนโค้ด เขียนโปรแกรม เครื่องผลิตโอโซน